GyártásTrend I 2017.11.21.

Az orvos-biológiai implantátumok és segédeszközök új generációs gyártási folyamatának kidolgozását a VARINEX Zrt. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen végzi.

Szemelyre szabott implantatumok
A személyre szabott implantátumok magasabb fokú biokompatibiltást és biofunkcionalitást jelentenek az emberi szervezet számára.

A hároméves kutatási projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 745, 5 millió forintos támogatásával valósul meg, és célja egy versenyképes és hosszabb távon költség- és időkímélő minőségi gyártás létrehozása.

Az életminőséget javító orvos-biológiai eszközök egyénre szabott generációjának gyártástechnológiáját fejlesztheti az NKFI Alap támogatásával és a BME bevonásával a VARINEX Zrt., három éven keresztül. A fejlesztés az additív gyártástechnológiai eljárások komplex rendszerének vizsgálatával valósul meg, fókuszban az adatgyűjtés- és feldolgozás, modellezés, virtuális gyártás, validálás és a 3D-nyomtatás témáival.

A projekt eredménye a humán gyógyászat terén olyan egyénre szabott, egyedileg gyártott implantátumok, illetve eszközök előállítása és alkalmazása lesz, amelyek az emberi szervezet számára magasabb fokú biokompatibiltást és biofunkcionalitást jelentenek, gyorsabb gyógyulás és jelentősen hosszabb idejű használhatóság mellett.

„Döntően a lézeres additív technológiákra fókuszálva olyan kutató-fejlesztő és gyártó mintarendszert, illetve smart üzemet alakítunk ki orvos-biológiai eszközök gyártására, amely az eddigi, zömmel egyedi kezdeményezésű, kisebb fejlesztéseket rendszerszinten törekszik integrálni, az ipari fejlesztés és egyetemi kooperáció kiépítésével és tartós fenntartásával”

– mondta el Falk György, a Varinex Zrt. stratégiai igazgatója.

A kutatás főbb területei:

  • a komplett gyártási folyamat kidolgozása, kiépítése, az egyén CT felvételétől a kész, személyre szabott implantátumig, illetve segédkészülékig;
  • technológiai mintarendszer kialakítása a kutatáshoz, fejlesztéshez és a gyártáshoz, biztosítva a projekt futamideje utáni kutatás-fejlesztés folytatását;
  • fém és polimer termékekre vonatkozóan minősítési protokollok kidolgozása, a termékekkel egy időben elkészülő tesztmintákra alapozva, a beépítésre alkalmasság véleményezésével.

A projekt teljes költségvetése 837, 8 millió forint.

Forrás: Gyártástrend