Vállalkozásunk elsődleges célja, hogy ügyfelei igényeit világszínvonalú termékekkel és szolgáltatásokkal elégítse ki. Mivel jövőnk záloga ügyfeleink megelégedettségében rejlik, így alapvető feladatunk a cég egészére kiterjedő minőség- és környezetirányítási rendszer bevezetése és hatékony alkalmazása az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelően. Ennek érdekében:

  • Minőség- és környezetirányítási rendszerünkben a hangsúlyt a szabályozott működésre, a hibák megelőzésére, a kialakított rendszer folyamatos fejlesztésére és a meghozott intézkedések hatékonyságának mérésére helyezzük.
  • Az integrált irányítást cégünk minden egyes dolgozója kiemelt feladatként kezeli, az integrált irányítási kézikönyvben leírtak alkalmazása minden munkatársunkra vonatkozóan munkaköri leírásban megfogalmazott elvárás.
  • Ügyfeleinket nemcsak magas színvonalú termékeinkkel, szolgáltatásainkkal nyerjük meg, hanem nagy gondot fordítunk a minden igényt kielégítő ügyfélszolgálat működtetésére.
  • Magasan képzett munkatársaink tudását folyamatosan fejlesztve garantáljuk, hogy ügyfeleinknek mindig mindenből a maximálist nyújthassuk.
  • A megszerzett tudás felhasználásával és K+F tevékenységünkkel élen járunk világszínvonalú és innovatív technológiák honosításában, fejlesztésében és elterjesztésében.
  • Beszállítóinktól elvárjuk, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat mindig az elvárható minőségi színvonalon biztosítsák a környezet minél magasabb szintű megóvása mellett, velük kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítására törekszünk.
  • A vezetés fontosnak tarja hogy társaságunk mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működjön, és ezt minden munkavállalójától elvárja.
  • Társaságunk a fenntartható fejlődést, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítását a környezettel összhangban teremti meg. Tevékenységünk, szolgáltatásaink ésszerű környezetbarát kialakítását, folyamatos továbbfejlesztését az ember és a környezet védelme érdekében valósítjuk meg, előtérbe helyezve a kockázatalapú gondolkodásmódot.
  • A társadalmi környezet gazdagítása, a nyitott kommunikáció, a természeti erőforrások optimális igénybevétele és hatékony felhasználása, a hulladék mennyiségének megfelelő mértékű csökkentése környezettudatos gondolkodásunk része.
  • Törekszünk arra, hogy a jogi és egyéb előírások betartása által tevékenységünk káros környezeti hatásait, azok kockázatait, valamint energia és anyagfelhasználásunkat a tőlünk elvárható mértékben csökkentsük.

Mi, a társaság vezetői elkötelezzük magunkat, hogy cégünk a fentebb megfogalmazott minőség- és környezeti politikával összhangban fog működni, ezeknek megfelelően célokat tűzünk ki, amelyek megvalósítása biztosítja működésünk, tevékenységünk további fejlesztését.

Budapest, 2018. április 25.