Kérjük, hogy a Varinex Zrt. internetes oldalainak használata előtt olvassa el a jelen használati feltételeket. Portálunk használatával ezeket a feltételeket Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, azokat nem fogadja el, kérjük, hogy internetes oldalainkat ne használja!

A Varinex Zrt. által karbantartott és üzemeltetett internetes oldalakon szereplő mindennemű anyag, információ, tájékoztató kizárólag az Ön személyes céljaira használható fel, annak kereskedelmi célú felhasználása nem engedélyezett. Az oldalakon található anyagokat Ön nem módosíthatja, azokat kereskedelmi forgalomba nem hozhatja, nem terjesztheti, azokat más webhelyeken, kiadványokban fel nem használhatja, továbbá tilos a jelen oldalak köré keretrendszert, vagy böngészőt kiépíteni. Amennyiben ezen előírásokat megszegi, a portál használatára való jogosultságát elveszti és az onnan származó információk azonnali megsemmisítésére kötelezett.

A Varinex Zrt. nem garantálja, hogy a jelen portálon közreadott anyagok, információk, szoftverek minden tekintetben pontosak és hibátlanok. Az azok felhasználása következtében felmerülő mindennemű felelősségvállalás alól a Varinex Zrt. előre felmenti magát. A Varinex Zrt. kizárja felelősségét az információk és szoftverek felhasználása miatti mindennemű esetleges károkozás alól, beleértve az elmaradt üzleti hasznot is, akár szerződéses kötelmek között, akár szerződésen kívül történt azok felhasználása. A Varinex Zrt. bármikor módosítani jogosult a portálon található mindennemű információt, de az itt közreadott anyagok, termékek és szolgáltatások tekintetében nem vállal felelősséget annak naprakészsége tekintetében.

Amennyiben Ön a portálról szoftvert tölt le, köteles a szoftver jogtulajdonosának a szoftver felhasználásáról szóló rendelkezéseit betartani. Amennyiben ezen rendelkezéseket szoftver licenc szerződés írja le, köteles annak tartalmát a szoftver felhasználása előtt megismerni, a szoftver felhasználása a licenc szerződés előírásainak elfogadását jelenti. Szoftver licenc szerződés hiányában a szerzői jogról szóló törvény rendelkezései irányadók.

A Varinex Zrt. az Ön személyiségi jogainak figyelembe vétele mellett jogosult a portál azon részeit ellenőrizni és szükség esetén módosítani, ahová a portált használók véleményüket eljuttathatják. A Varinex Zrt. ezen közlemények pontossága, tartalma tekintetében semminemű felelősséget nem vállal, beleértve az esetleges szerzői jogokat is. A Varinex Zrt. jogosult a portálról eltávolítani a saját értelmezése szerint fenyegető, rágalmazó, szeméremsértő, a jó erkölcsbe ütköző, vagy jogszabálynak ellentmondó tartalmakat.

Amennyiben a portál használata közben Ön személyes adatait megadja (regisztráció) a Varinex Zrt. számára, hozzájárul azok felhasználásához, de kizárólag a Varinex Zrt. adatvédelmi nyilatkozatával összhangban. Az adatvédelmi nyilatkozat garantálja az Ön személyes adatainak védelmét.

A portálról annak használója információgyűjtés céljából rácsatlakozhat más által karbantartott internetes oldalakra is. A Varinex Zrt. ezen internetes oldalak tartalmát nem ellenőrzi, azokért semminemű felelősséget nem vállal, az azokra történő rácsatlakozást kizárólag az Ön gyorsabb információszerzése céljából alakította ki.

Jelen használati feltételek érvényesek a Varinex Zrt. által regisztrált és üzemeltetett minden internetes oldalra.